For helsepersonell E-læringskurs om Huntingtons sykdom

Vi inviterer til e-læringskurs om Huntingtons sykdom med oppstart 18. januar.
Målgruppen er ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, samt alle som treffer pasienter med diagnosen i sitt arbeid. Du lærer om diagnosen, om utfordringer ved endret atferd, og om hvordan den sykes familie og barn opplever sykdommen. 

Tid
Oppstart 18. januar. Avslutning 20. mars. Les mer om kurset (PDF)

Målgruppe
Kurset er for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid.

Metode
Som deltaker tilegner du deg kunnskap fra kurssidene, reflekterer over problemstillinger og besvarer oppgaver.
Rådgivere fra Senter for sjeldne diagnoser leser og besvarer oppgaveinnleveringene og er tilgjengelige på e-post og telefon for spørsmål.

Kursinnhold
Kurset består av seks moduler:

• Diagnoserettet kunnskap
• Kommunikasjon med pasienten
• Ernæring
• Dagliglivet
• Barn og familie
• Utfordringer ved endret adferd

Godkjenninger
Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapi­forbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Den norske lægeforening har godkjent kurset som etterutdanning i allmennmedisin, nevrologi og psykiatri.

Kursavgift: 500 kroner per deltaker.

Elektronisk påmelding til nettbasert kurs om Huntingtons sykdom.

 
Page visits: 1187