24.–25. november Digitalt kurs om primære immunsviktsykdommer

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til to dagers digitalt kurs for voksne med primære immunsviktsykdommer. 

 

Målet med kurset er å gi kunnskap om primær immunsvikt og hvordan du kan leve best mulig med diagnosen.

Tema
I samarbeid med Norsk immunsviktforening har vi kommet fram til følgende temaer:

Hvem kan delta?
Du som er 18 år eller eldre og som ønsker å få mer informasjon om diagnosen din (gjelder ikke de som har fått immunsvikt etter kreft-behandling eller annen medisinsk behandling).

Kurset er todelt:
Del 1: Før kursdagene ser du presentasjonene som er lenket til utvalgte tema over.

Etter hver presentasjon kan du skrive ned spørsmål du ønsker svar på og send dem sammen med påmeldings­slippen (frist 8. oktober).

Del 2: Du deltar på to digitale samlinger hjemmefra, onsdag 24. og torsdag 25. november, fra egen pc, mac eller nettbrett. På samlingen møter du andre med primære immunsviktsykdommer og foredragsholderne fra kursets første del. Kurset ledes av fagpersoner ved Senter for sjeldne diagnoser.

Her kan du laste ned programmet

Kursdagene vil bygge på presentasjonene du har sett i forkant, og spørsmålene du og de andre deltakerne sender inn.

Her kan du lese mer og laste ned invitasjon og påmeldingsskjema (PDF).
Skjema må sendes som brevpost før 8. oktober.

 

Evaluering etter kurset

Tusen takk for at du evaluerer kurset når det er avsluttet. Tilbakemeldingen din er anonym, og brukes til at vi kan forbedre oss og gjøre senere kurs enda bedre.
Evalueringen finner du her: https://response.questback.com/oushf/aqecdimlgg

 
Page visits: 1105