6.–9. desember på Frambu Familiekurs om CAH – medfødt binyrebarksvikt

Kurset er dessverre avlyst da vi ikke har klart å rekruttere nødvendige forelesere.

Hva inneholder kurset?
Kurset gir barn, ungdom og foreldre en mulighet til å få mer kunnskap om diagnosen, få svar på spørsmål og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. I samarbeid med Landsforeningen for CAH har vi kommet fram til aktuelle temaer på kurset:

  • Om CAH
  • Pubertet
  • Hva sier vi når noen spør?
  • Løsrivelse, ansvarsoverføring og ansvarsovertakelse
  • Møte med en voksen med diagnosen

Hvem kan delta?
Barn og ungdom med CAH født i perioden 2006-2015 sammen med foresatte og søsken.

Invitere fagpersoner?
Fagpersoner kan også ha utbytte av kurset. Her kan du lese mer om hvilke fagpersoner kurset passer for, og hva de kan lære.

Barn og ungdom skal være sammen med søsken og andre med diagnosen, gjøre mye gøy sammen, og snakke om temaene over i alderstilpassede grupper. 

Foreldre skal gjøre noe forarbeid, følge forelesninger og ha dialog og erfaringsutveksling i grupper.

 

Kurset er todelt (for de voksne)

Del 1: Etter 1. november ser dere innledende nettpresentasjoner hjemmefra. Skriv ned spørsmål til foreleserne og ta med til Frambu.

Lenke til presentasjonene vil bli tilgjengelig på denne siden fra 1. november. Dere som kommer med på kurset får mer informasjon.

Del 2: 6.–9. desember deltar dere på familie­kurset på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser – som ligger like utenfor Oslo. Kursprogrammet vil bygge på nettpresentasjonene, de andre temaene og spørsmålene dere sender inn.

Kveldsaktiviteter på Frambu
Om ettermiddagene og kveldene er det fellesaktiviteter ute og inne:

  • Turer og annen uteaktivitet. Frambu har et fantastisk uteområde med mulighet for aking, isfiske, og mye mer
  • Spille bordtennis og andre ”innespill”
  • Se film
  • Ulike formingsaktiviteter

Her kan du lese mer om familiekurset, og laste ned invitasjon og søknadsskjema. Skjemaet må sendes pr. post innen 30. september.

 
Page visits: 753