Mastocytose for fastleger og annet helsepersonell

Mastocytose er en kompleks tilstand. Utfordringen er at pasienter med mastocytose har mange ulike, ofte lite spesifikke symptomer. Hver for seg trenger ikke symptomene å bety sykdom, men i kombinasjon bør de få deg til å tenke på mastocytose som en aktuell diagnose. Vi har laget en liten video som forklarer.

Eller se filmen der du vil.

Les mer om mastocytose

Manuset til informasjonsfilmen (PDF)

Prøvetaking av tryptase, hentet fra Helse Bergen: Tryptase - Analyseoversikten.

Diagnosen mastocytose stilles etter bestemte kriterier, og det kan du lese om her.
(Peter ValentCem AkinDean D Metcalfe,Mastocytosis: 2016 updated WHO classification and novel emerging treatment concepts, Blood 2017 Mar 16;129(11):1420-1427 DOI: 10.1182/blood-2016-09-731893) )

Helsepersonell kan selvsagt også ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser.

Vår senter har laget flere korte filmer med innføring i enkelte sjeldne diagnoser som vi har kompetanse på.

 

 

 

 

Publisert 2. juni 2021

 

 

 

 

 
Page visits: 2728