Øsofagusatresi for helsepersonell

Senter for sjeldne diagnoser har laget en video på knappe 4 minutter som gir helsepersonell en kort innføring i øsofagusatresi og behandling og oppfølging av denne diagnosen. Vårt senter lager stadig fler korte innføringer i ulike sjeldne diagnoser for helsepersonell.

 

Du kan også se filmen her: https://vimeo.com/544520149/b88153f498

Og du kan lese manuset (PDF).
 
Les mer om øsofagusatresi her på våre nettsider.
 
 
Publisert 20. mai 2021
 
Page visits: 922