Ny forskningsartikkel om Huntingtons sykdom

Vårt senter legger stadig større vekt på egen forskning og forskningsartikler. Den nyeste er Siri Hagen Kjølaas' artikkel om hvordan personer som vokser opp i en familie der far eller mor har Huntingtons sykdom, opplever både utfordringer og støtte i barndommen, publisert i tidsskriftet Psychology & Health.

«Dette er en viktig artikkel om hvordan personer som vokser opp i en familie der far eller mor har HS opplever både utfordringer og støtte i barndommen.» sier forskningskoordinator Kristin J Billaud Feragen ved Senter for sjeldne diagnoser. «Et spesielt interessant funn, som skaper håp, er det at en tilgjengelig og støttende frisk forelder synes å beskytte barnet mot eventuelle negative psykologiske effekter av Huntingtons sykdom (HS). Dette er kjent fra den generelle psykologien, men lite belyst fra et HS-perspektiv. Så dette er viktig kunnskap for alle der ute som skal støtte familier som er rammet av HS: støtte til den friske partneren fungerer også beskyttende for barnet.»

Tittelen på artikkelen er ‘I knew it wasn’t normal, I just didn’t know what to do about it’: adversity and caregiver support when growing up in a family with Huntington’s disease'. Vi legger ut et sammendrag på norsk i nær fremtid.

Siri Hagen Kjølaas

Artikkelforfatter Siri Hagen Kjølaas

 

 

 

 
Page visits: 911