Digitalt kurs for foreldre til barn 0-4 år med øsofagusatresi

Velkommen til kurs, 19.-20. mai

Kurset vil inneholde disse temaene:

Hva mener vi med digitalt kurs?
Forberedelse før kursdagene: I forkant av kursdagene skal dere først se noen av forelesningene i form av presentasjoner (se punkter med lenker over). Skriv deretter ned spørsmål dere ønsker svar på og send dem sammen med påmeldingsslippen.

Kursdagene: Dere deltar på videokurs hjemme, fra egen pc/mac eller nett-brett. Der svarer ulike fagpersoner på spørsmål og legger til rette for dialog med andre foreldre til barn med øsofagusatresi.

Hva skjer praktisk på kurset?
Kurset foregår i «sann tid», det vil si at det ikke gjøres opptak.

Kurset ledes av fagpersoner ved Senter for sjeldne diagnoser og du deltar hjemmefra, på egen pc/mac/nettbrett, med kamera og mikrofon.
Alle vil ha mulighet til å se og høre hverandre.
«Møterommet» vil være lukket slik at ingen uvedkommende kan logge seg inn. Dere trenger ikke laste ned et eget program.
Mer praktisk informasjon vil bli sendt til alle som skal delta på kurset.

Hvem kan delta?
Dere som er foreldre til barn 0-4 år med øsofagusatresi.

Tolk
Kurset holdes på norsk. Det er ikke mulig å gjennomføre dette kurset på flere språk samtidig. Dere som trenger tolk, kan ta kontakt med oss for å få et annet individuelt tilbud med tolk.

Økonomi
Kurset er gratis. Foreldre/foresatte som er i arbeid kan søke om opplæringspenger fra NAV. Dere som søker på kurset får mer informasjon om dette tilsendt.

Her kan du laste ned invitasjonen med søknadsskjema

Send søknadsskjemaet til:
Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Merk konvolutten med «Gjelder kurs».

Søknadsfrist er 29. mars 2021. Husk å se presentasjoner i forkant, og legg ved spørsmål som du har i søknadsskjemaet.

Du får svar på søknaden etter at søknadsfristen har gått ut.

 

Evaluering etter kurset

Tusen takk for at du evaluerer kurset når det er avsluttet. Tilbakemeldingen din er anonym, og brukes til at vi kan forbedre oss og gjøre senere kurs enda bedre.
Evalueringen finner du her:

https://response.questback.com/oushf/oricomtnpu

 

 

 
Page visits: 1760