Informasjon om HHT/Oslers sykdom og Coronaviruset

Sirkulasjonssystemet. Foto: NHI.no
Sirkulasjonssystemet. Foto: NHI.no

Det forventes ikke at pasienter med Oslers sykdom er mer eller mindre utsatt for Coranaviruset, med unntak av pasienter med store, ubehandlede karmalformasjoner i lungene. Generelt gjelder de samme anbefalingene som for befolkningen ellers.

Følg de siste oppdateringer og anbefalinger fra VASCERN her

Ettersom coronaviruset (COVID-19) er et helt nytt virus, er det foreløpig lite kunnskap og lite publisert dokumentasjon om viruset. Generelt forventer vi ikke at pasienter med HHT er verken mer eller mindre utsatt for COVID-19. Hovedbekymringen for pasienter med HHT og karmalformasjoner i lungene er tap av filterfunksjonen i lungene, som medfører at bakterier og blodpropper kan passere inn i systemkretsløpet og forårsake komplikasjoner vi kjenner godt til (drypp, slag, hjerneinfeksjoner). Denne bekymringen gjelder ikke for virusinfeksjoner.

Pasienter med ubehandlede karmalformasjoner i lungene som er såpass store at de forårsaker redusert oksygenmetning i blod, kan tenkes å ha en økt risiko ved infeksjon med coronavirus. Dette skyldes at deres lungefunksjon (oksygenutvekslingsevne) er noe redusert sammenlignet med personer uten lungekarmalformasjoner. Dette gjelder ikke pasienter med små karmalformasjoner i lungene uten symptomer eller de med behandlede karmalformasjoner, da det ikke er grunn til å tro at disse pasientene har større risiko etter som deres lungefunksjon er normal. 

Generelt gjelder de samme anbefalingene som for befolkningen ellers. Vi understreker på det sterkeste viktigheten av god hånd- og hostehygiene, å unngå større forsamlinger, holde avstand til andre med symptomer, samt å overholde retningslinjer om karantene. 

Disse anbefalingene er basert på den offisielle uttalelsen fra Cure HHT 11. mars 2020.

 
Mar 12, 2020 Page visits: 1971