Om Coronavirus og sårbare pasienter

Vi får henvendelser i forbindelse med Coronaviruset og sjeldne diagnoser, for eksempel om personer med primær immunsvikt bør foreta seg noe spesielt. Vårt råd er å følge Folkehelseinstituttets løpende anbefalinger på https://fhi.no/nettpub/coronavirus/

Oppdaterte anbefalinger til befolkningen og helsepersonell:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Folkehelseinstituttet anbefaler helsepersonell å teste personer som oppfyller kriteriene for mistenkte tilfeller:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

Hold deg gjerne oppdatert på områder med vedvarende spredning:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Følg generelle forebyggende råd for å unngå smitte.

  • Hendene er generelt en kilde til smitte, så sørg for god håndhygiene med grundig håndvask med såpe og vann, eventuelt håndsprit om du ikke har vann tilgjengelig.
  • Host/nys i papirtørkle og kast det etterpå, bruk eventuelt innsiden av albuen.

Så følg med på FHIs nettsider!

 
Page visits: 1992