To ledige stillinger som rådgiver

Vårt senter har utlyst en full stilling og et treårig vikariat som rådgiver. Søkere må ha klinisk erfaring med sjeldne eller kroniske tilstander, og utdanning i helse- eller omsorgsfag på høyskole/universitetsnivå.

Vi søker deg som har klinisk erfaring med sjeldne eller kroniske tilstander. Stillingene er i et av senterets diagnoseteam. Diagnoseteamets oppgaver er å innhente, bearbeide og spre kompetanse om sjeldne medisinske tilstander som medfødte misdannelser, primær immunsvikt, øyesykdom, hudsykdommer og variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.

Ønsker du delt stilling mellom klinisk arbeid og rådgivning?

Oslo universitetssykehus ønsker tettere samarbeid mellom kompetansesentertjenester og relevante kliniske avdelinger, for interne søkere ved OUS kan det derfor være aktuelt med delt stilling. Dette gir en spennende mulighet til å kombinere klinisk arbeid med fagutvikling og rådgivning. 

Detaljer og kontaktinformasjon:

Fast stilling (lenke til Webcruiter)

Treårig vikariat (lenke til Webcruiter)

Søknadsfrist : 9. februar.

 
Page visits: 1592