God Jul fra alle oss

TAKK til hver og en av dere for samarbeidet i 2019. For innspill, ideer og tilbakemeldinger. Vi ville ikke hatt mulighet til å gjennomføre våre aktiviteter uten det tette samarbeidet med brukerne og dere andre samarbeidspartnere.

 

 

2019 har vært et aktivt år.
Vi har gjennomført ulike kurs for fagpersoner og for brukere, og vi har fått del i sterke historier fra en gjeng ungdom gjennom en liten sommeruke på Sanner hotell. Vi har også arrangert kurs for pårørende, søsken og besteforeldre, og våre E-læringskurs og kurs via videokonferanse er stadig i utvikling.

Ny kunnskap driver oss videre.
Vi forsker, oppretter prosjekt- og utviklingsarbeid, skriver artikler og øver oss stadig på nye måter å formidle dette på. Nye ideer spirer og gror. Nettsiden og informasjonsmateriellet vårt oppdateres og videreutvikles, og vi synliggjør arbeidet gjennom media, sosiale kanaler og andre arenaer.

Hver dag er vi i kontakt med fagpersoner og brukere til gjensidig utbytte.
Vi bygger kompetanse og utvikler oss som fagpersoner samtidig som vi deler erfaringer, gir råd og videreformidler kunnskapen vår.

Senter for sjeldne diagnoser vil ønske dere en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR fylt med engasjement, utvikling, entusiasme og glede.

Vi ser frem til utviklingen av ny nasjonal strategi for «sjelden-arbeidet» i 2020 – og ikke minst
til videre samarbeid.

 
Page visits: 1306