Sjeldne diagnoser på Arendalsuka

Hvis du er opptatt av aspekter ved sjeldne diagnoser, byr Arendalsuka på tre arrangementer som kan være av interesse. Arendalsuka er "Norges største politiske møteplass".
Her er arrangementene. Du kan se opptak av to av dem.

 

Tema Type Her ser du opptak:
En tydelig brukerstemme på sjeldenområdet - hva kan vi lære fra Danmark? Seminar  
Genetikk + søsken + virtuell virkelighet Seminar https://vimeo.com/353322572
(etter 44:00)

Typisk norsk å være god – på sjelden sykdom? Debatt https://vimeo.com/353322572
(etter 1:47:00)

Debatten på torsdag kan du se her - direkte og som opptak.

 

Hvordan begynte arbeidet med sjeldne diagnoser i Norge? Her forteller sjeldenveteran Lisbeth Myhre (film: Christoffer Hals, Frambu).

 

 
Page visits: 1399