Internettkurs: behandling av stoffskiftekrise med SOS-regime

Når barn, ungdom eller voksne har en stoffskiftesykdom med risiko for stoffskiftekrise, må voksne rundt personen vite hva SOS-regimet er og hvordan det gis. Et nytt e-læringskurs gjør denne kritiske kunnskapen tilgjengelig for ansatte i barnehager og skoler og andre som har kontakt med personer med stoffskiftesykdom.

Kurset er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer, Senter for sjeldne diagnoser og Sjelden.no.

Kursets målgruppe

E-læringkurset er først og fremst beregnet på ansatte i barnehager og skoler der det går barn som kan trenge SOS-regimet. Men kurset kan også være nyttig for andre, slik som venner og familie til personer med stoffskiftesykdom.

Kursinnhold

  • hva SOS-regimet er
  • hva en stoffskiftekrise er
  • hva som kan utløse en stoffskiftekrise
  • hva som kan skje dersom en stoffskiftekrise ikke blir behandlet
  • hvordan behandling med SOS-regimet foregår
  • når du skal starte SOS-regimet
  • hvordan du lager SOS-blandingen


Lengde

Kurset tar ca 30 minutter

 

Faglig ansvarlig for kurset

Trine Tangeraas, overlege, Oslo universitetssykehus.
Rina Lilje, klinisk ernæringsfysiolog, Oslo universitetssykehus.
Ingrid Wiig, klinisk ernæringsfysiolog, Senter for sjeldne diagnoser.

 

Her finner du kurset

Kurset er tilgjengelig på https://sjelden.no/katalog/laer-om/sos-regimet/

Man kan ta kurset flere ganger, og repetere når man trenger det.
Legg gjerne informasjon og nettadresse til kurset der du oppbevarer kontaktadresser og annen informasjon om diagnosen og der ingrediensene til selve SOS-blandingen er lagret.

Lenke direkte inn i kurset

 

 

Et utdrag av det som fortelles om SOS-regime i kurset:

 

Hva er SOS-regime?

SOS-regime er behandling med et karbohydratholdig energipulver som er lettoppløselig og lett fordøyelig. Det er en forebyggende behandling som brukes ved visse stoffskiftesykdommer for å forhindre at det utvikles en stoffskiftekrise.

Det er viktig at barnehage- og skolepersonell, venner og familie kjenner til hva et SOS-regime er, hvorfor det brukes, og ikke minst hvordan man blander det ut.

Det er viktig at behandlingen startes raskt, slik at barnet/personen ikke blir alvorlig syk.

Et friskt barn eller en ungdom vil fint tåle å spise lite over flere dager.

Men barn, unge eller voksne med visse type stoffskiftesykdommer tåler dårligere å utsettes for påkjenningen det er for stoffskiftet deres når de får feber og spiser lite eller ingenting. Særlig under feber og infeksjon.

Litt forenklet forklart kan den som har en av disse sykdommene både bli forgiftet av sin stoffskiftefeil og samtidig utvikle alvorlig energimangel dersom personen ikke regelmessig får tilført næringsstoffer de kan omsette.

Denne situasjonen kaller vi en stoffskiftekrise og kan få svært alvorlige konsekvenser dersom den ikke behandles i tide.

 

Når skal SOS-regimet startes?

SOS-regimet er en forebyggende behandling som skal settes i gang for å unngå at det utvikles
en akutt stoffskiftekrise. Derfor skal SOS-regimet startes ved første tegn på sykdom.

Slik som feber over 38,5; at barnet eller personen virker sløv, slapp eller har redusert bevissthet.

Det skal også startes ved oppkast og diaré.

I enkelte situasjoner vil barnet vise vedvarende spisevegring som første tegn på at det har en infeksjon, som ikke er kommet til syne ennå. Da skal også SOS-regimet startes.

Generell regel hvis man er i tvil: det er aldri er feil å gi SOS-regimet. Det er en helt ufarlig behandling og man kan heller stoppe dersom det viser seg å være falsk alarm.

 

Hva kan utløse en akutt stoffskiftekrise?

Det er nesten alltid er utløsende faktorer i forkant. Det klassiske eksempelet er barn og unge
som ikke har spist på en tid fordi de samtidig har utviklet feber og sykdom.

Oppkast og diaré, eller omgangssyke, er det vi frykter mest, fordi man både taper energi og
og ikke får tilført energi.

Barn, unge og voksne med stoffskiftesykdom skal heller ikke faste i påvente av operasjon.

 

 

Publisert 18. januar 2019

 
Jan 17, 2019 Page visits: 1706