E-læringskurs om Huntington sykdom for helsepersonell

Vi inviterer til e-læringskurs om Huntingtons sykdom for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og
hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid.
Kurset går fra 2. februar til 7. april 2021. Det tar ca 20 timer å gjennomføre kurset, fordelt på ca 8 uker.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapi­forbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Den norske legeforening har godkjent kurset som etterutdanning i allmennmedisin, nevrologi og psykiatri

Mål og innhold
Målet er å gi fagpersoner som arbeider med pasienter med Huntingtons sykdom, kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den. Som deltager finner du kunnskap på kurssidene, og kan dele erfaringer med andre fagpersoner i et diskusjons­forum. Rådgivere fra Senter for sjeldne diagnoser er tilgjengelige for spørsmål.

Kurset består av seks moduler:

  • Diagnoserettet kunnskap
  • Kommunikasjon med pasienten
  • Ernæring
  • Dagliglivet
  • Barn og familie
  • Utfordringer ved endret adferd

Forutsetninger

Du må disponere PC med mulighet for å avspille lydfiler og film. Du må ha din egen e-postadresse. Det tar ca 20 timer å gjennomføre kurset, og vi anbefaler å fordele tiden på ca 8 uker.

Nettsted
Kurset blir lagt ut på helsekompetanse.no.
Deltagere får tilsendt lenke til kurset og informasjon om pålogging ved kursstart.

Kursavgift
Kursavgift: 500 kroner. Ved fem eller flere deltakere fra samme arbeidssted settes kursavgiften til 400 kroner.

Invitasjon

Påmeldingsskjema

Publisert 29. november 2018   Sist endret 12. januar 2021

 
Page visits: 2550