Kurs om Huntingtons sykdom i Bergen

Vårt senter inviterer pårørende til to dagers kurs om Huntingtons sykdom 21.-22. mars 2019. Kurset på Clarion Bergen Airport er for voksne som er ektefelle, samboer eller i annen nær relasjon til en som har Huntingtons sykdom, og som selv ikke har diagnosen.

Hensikten med kurset

Å gi deg kunnskap som bidrar til å mestre hverdagen med Huntingtons sykdom.
På kurset møter du fagfolk med bred kompetanse på diagnosen. Det blir også anledning til å utveksle erfaringer med andre deltakere.

I samarbeid med Landsforeningen for Huntingtons sykdom har vi blant annet kommet fram til følgende temaer:

  • Medisinsk informasjon og forskning
  • Utfordringer med å leve med Huntingtons sykdom i familien - gruppesamtaler
  • Innlegg fra en pårørende
  • Praktiske og etiske dilemmaer i dagliglivet

Hvor?

Kurset holdes på Clarion Bergen Airport.

Når?

Torsdag 21. mars 2019 kl. 10.00 - fredag 22. mars ca kl. 16.30

Økonomi

Kurset og oppholdet er gratis. Pasientreiser dekker reiseutgiftene. De som kommer med på kurset får mer informasjon om dette.

Se kursinvitasjonen.
Se program

 

Publisert 26. november 2018

 
Page visits: 1608