Brukersamling 2019

Den årlige brukersamlingen er det viktigste bindeleddet mellom Senter for sjeldne diagnoser og brukerforeningene for våre diagnoser. Nå inviterer vi til brukersamling 8. og 9. mars 2019 på Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Svarfrist er 17. desember.

Sted: Scandic Oslo Airport (Ravinevegen 15, Gardermoen)

Dato: 8.–9. mars 2019

Senter for sjeldne diagnoser og Senterrådet inviterer til brukersamling fredag 8. og lørdag 9. mars 2019. Invitasjonen gjelder to representanter fra alle brukerforeningene eller kontaktpersoner for diagnoser uten brukerforening knyttet til senteret. I tråd med tidligere år ber vi om at den ene representanten er en ung bruker mellom 18 og 26 år.

Brukersamling 2019 går over to dager.

Fredag 8. mars samles representantene fra brukerforeningene og ansatte fra Senter for sjeldne diagnoser for å diskutere dagens tjenester og utviklingen av senteret. Vi legger opp til plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. Diskusjonene vil være et aktivt bidrag til brukermedvirkning i senterets oppgaver.

Lørdag 9. mars er brukerforeningenes egen dag. I tillegg til valg på representanter til Senterrådet, har vi satt opp tema som vi tror kan engasjere alle. Har din forening forslag til tema som bør diskuteres på dag 2, så kan du sende en e-post til senterrådets leder Anita Kjersheim an-benkj@online.no innen 23. januar 2019.

Husk svarfristen 17.12.2018

Invitasjonen gjelder to representanter fra alle brukerforeningene eller kontaktpersoner for diagnoser uten brukerforening knyttet til senteret.

Du finner mer informasjon om brukersamling 2019 i invitasjonen nedenfor, eller ved å ta kontakt med senteret direkte.

Invitasjon (PDF)

Påmeldingsskjema (PDF)

Info om dekning av tapt arbeidsfortjeneste (PDF)

Vi gleder oss til en spennende brukersamling, og ønsker alle brukerrepresentantene hjertelig velkommen!

 
Nov 14, 2018 Page visits: 1398