Kursdag for foreldre om BBS 24.10.18

Vi inviterer til kursdag om Bardet-Biedl syndrom (BBS) for foreldre til barn med BBS i alderen 0 – 16 år. Kurset holdes hos oss på Senter for sjeldne diagnoser onsdag 24. oktober 2018.

 

Hensikten med kurset er å gi deg som forelder kunnskap om BBS og snakke om hvordan hverdagen best kan tilrettelegges for barnet og hele familien. Fagpersoner med kompetanse om diagnosen vil forelese. Du kan dele erfaringer med andre foreldre som har et barn med BBS.

Temaer

  • Diagnoseinformasjon og forskning
  • Foreldrerollen – å være forelder til et barn med ekstra behov
  • Tilrettelegging og oppfølging i barnehage og skole

Du finner mer informasjon og søknadsskjema i kursinvitasjonen.

Søknadsfrist 15. september 2018

 
Page visits: 1453