Webinar om nye behandlingsmetoder innen hemofili A og B

Foreningen for blødere i Norge arrangerte webinar i april, hvor overlege Heidi Glosli ved vårt senter holdt foredrag om nye behandlingsmetoder. Du kan se webinaret på foreningens nettsider.

Overlege Heidi Glosli ved OUS i samtale med Helene Henriksen,
styreleder i
Foreningen for blødere i Norge. (Stillbilde fra webinaret)

 
Page visits: 624