Kurs om Bardet-Biedl syndrom (BBS) 3.-5. september 2018

Bilde fra Hurdal syn- og mestringssenter
Bilde fra Hurdal syn- og mestringssenter

Senter for sjeldne diagnoser arrangerer kurs for deg som har BBS og er 18 år eller eldre. Kurset går på Hurdal syn- og mestringssenter 3.-5. september 2018. Hensikten med kurset er å gi deg kunnskap om diagnosen, kjennskap til fysiske og psykiske aspekter ved BBS og hvordan du kan tilrettelegge din hverdag.

Innhold

Fagfolk med kompetanse på diagnosen vil forelese. Du treffer andre med BBS som du kan dele erfaringer med, og dere kan lære av hverandre.

I samarbeid med Foreningen for Bardet-Biedl syndrom har vi kommet fram til følgende temaer.

 • Dagliglivet
  • Hva kan være en meningsfull hverdag?
  • Hvordan legge til rette for en meningsfull hverdag?
 • Psykisk helse
  • Hva menes med god psykisk helse?
  • Hvilke psykiske utfordringer er vanlige for personer med BBS?
  • Hva skal til for at du skal ha en god psykisk helse?
 • Fysisk helse
  • Hvilke medisinske utfordringer er vanlige for personer med BBS?
  • Hva er viktig for at du skal ha en god fysisk helse?
 • Forskning – hva skjer?

Hvis du ønsker det, får du tilbud om samtale med en rådgiver på tomannshånd i løpet av kurset.

 

Ledsager

Vi oppfordrer deg til å ha med en person over 18 år, som kan være din ledsager. Etter vår erfaring er det ikke hensiktsmessig at ledsageren er en forelder.

Ledsagere kan følge forelesningene. Hensikten er at ledsager skal få kunnskap om diagnosen slik at han eller hun har et godt utgangspunkt for å forstå hvordan det er å leve med BBS.

 

 

Pris

Kurset og oppholdet er gratis, og reiseutgifter dekkes for både deg og ledsageren din. 

 

Søknadsfrist: 30. mai 2018

Les mer i kursinvitasjonen. Noen har også fått den i posten.

Kursinvitasjon (Word-dokument)

Kursinvitasjon (PDF-dokument)

 

 
Page visits: 1627