Diagnoseteam

Teamet:

 • tar i mot henvendelser fra pasienter, pårørende og fagfolk
 • holder nettbaserte informasjonsmøter med fagfolk og diagnosegrupper
 • reiser til brukers lokalmiljø og holder informasjonsmøter
 • arrangerer kurs for aktuelle diagnosegrupper og fagfolk
 • holder seg løpende oppdatert på forskning på diagnosene, og bidrar til senterets egen forskning

 

Teamet har ansvar for disse diagnosene:

 • Analatresi
 • Aniridi
 • Blæreekstrofi/epispadi
 • CAH (Medfødt binyrebarksvikt)
 • Kraniofaciale misdannelser
 • Genitale anomalier
 • Huddiagnoser
 • Gallegangsatresi
 • Aagenes
 • Alagille
 • Øsofagusatresi


Medfødte stoffskiftesykdommer

PKU – Fenylketonuri (Føllings sykdom)

MSUD – Maple Syrup Urine Disease

Metylmalonsyremi

Propionsyremi

Alport syndrom

Fabry sykdom

LCAT-mangel

Galaktosemi

Medfødte blødersykdommer

Afribinogenemi

Hemofili A og B (faktor VIII/faktor IV-mangel)

Owrens sykdom

Proconvertinmangel

von Willebrands sykdom

Medfødte trombocyttsykdommer

Morbus Osler (HHT)

Huntington sykdom (HS)

LMBB

Mastocytose

Primære immunsviktsykdommer

Antistoffsvikt, hypogammaglobulinemi
Brutons agammaglobulinemi, X-bundet agammaglobulinemi, CVID (Common variable Immuno Deficiency), IgG-subklassedefekter, selektiv IgA mangel, Hyper IgM syndrom
T-celle og kombinert B- og T-cellesvikt, SCID (alvorlig kombinert immunsvikt), Wiscott Aldrich syndrom, DiGeorge – sammen med Frambu

Fagocyttdefekter
Kronisk granulomatøs sykdom (CGD), Interferon gamma-reseptor-defekt (INFGR), Leukocytt adhesjonsdefekt (LAD), Neutropeni

Komplementdefekter
Immunsvikt assosiert med andre syndromer, Hyper IgE syndrom, Kronisk mukokutan candidasis (CMC), APECED, Ivemark syndrom, X-bundet lymfoproliferativt syndrom (Duncan syndrom)

 
Page visits: 466