For helsepersonell

Illustrasjonsfoto helsepersonell
Illustrasjonsfoto helsepersonell

Senter for sjeldne diagnoser er et tverrfaglig kompetansesenter for ca 70 sjeldne diagnoser. Diagnosene kan plasseres i 7-8 diagnosegrupper. For en fullstendig liste, se menyen til venstre, under "Diagnoser A-Å".

Vi utfører ikke utredning eller behandling

Som hovedregel utfører vi ikke utredning eller behandling, men samarbeider med kompetansemiljøer som gjør det. Det er ikke hensiktsmessig å sende henvisninger med forespørsel om nærmere vurdering av pasienter med uavklarte tilstander direkte til Senter for sjeldne diagnoser. Vi kan kontaktes dersom du ønsker råd om hvor en henvisning skal sendes.

Leger og annet helsepersonell kan konferere med oss om

  • Pasienter under utredning
    • ved begrunnet mistanke om at en bestemt diagnose er aktuell
    • når én eller flere av senterets diagnoser er differensialdiagnostisk aktuell(e)
    • videre utredning, behandling og oppfølging av pasienter som allerede har en av senterets diagnoser
  • Kompetansemiljøer, kontaktpersoner, retningslinjer, forskningsbasert kunnskap og lignende relatert til utredning, behandling og andre aspekter ved våre diagnoser

Finner du ikke det du leter etter?

Om diagnosen du søker ikke er på vår liste, kan du


Kontakt oss

Telefon 23 07 53 40, mandag til fredag kl 8.00 - 15.00

sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter for nyheter og nyttige tips om sjeldne diagnoser!
@Sjeldendiagnose #sjeldnediagnoser  


Publisert 08. januar 2015

 
Page visits: 17392