Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ble etablert 01.01.2014.  NKSD er en nasjonal tjeneste som samordner alle 9 kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge Et av disse er Senter for sjeldne diagnoser, som er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. 

Fellesenheten i NKSD er i likhet med Senter for sjeldne diagnoser organisert i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF.

Henvendelser
NKSD betjener "Sjeldentelefonen" (Servicetelefon for sjeldne tilstander) på 800 41 710 hvor alle som ikke har tilbud ved et kompetansesenter kan henvende seg. Her er en oversikt over diagnoser fordelt på kompetansesentrene. 

Henvendelser som ikke gjelder spesielle diagnoser, for eksempel fra forvaltningen eller media, kan rettes til NKSD-fellesenheten.   

Årsrapport for NKSD i 2018 (eRapport)

 

 

Logo NKSD

 

Les mer om NKSD her

 

Publisert 28. august 2014 / sist endret 1. september 2017

 
Page visits: 25705