Kursoversikt for 2020

Vi legger ut informasjon/invitasjon og søknadsskjema cirka 3 måneder før kurset.


Kurs for personer med en sjelden diagnose og pårørende
Vi legger ut lenke til invitasjon/påmelding og program cirka 3 måneder før kurs.

Alvorlig og moderat blødersykdom

Familiekurs på Frambu - 5 dager

Program

Forberedelser til kurset

Uke 10

Avlyst: Medfødte stoffskiftesykdommer med feil i proteinomsetningen

For voksne med diagnosen og foreldre til barn - 3 dager
Kurset er dessverre avlyst.

Invitasjon

Søknadsskjema

Uke 13

AVLYST: Binyrebarksvikt (CAH)

Familiekurs på Frambu - 4 dager

Invitasjon

Fagpersoner som familiene inviterer kan følge strømming av noen forelesninger på pc. Ta kontakt med senteret for å få tilsendt program og påmeldingsinformasjon.

Uke 23

AVLYST: Ungdomssamling

For ungdom med senterets diagnoser på Sanner hotell - 4 dager

Fra mandag 22. juni til torsdag 25. juni

Uke 26

Huntingtons sykdom

For pårørende - digitalt kurs i november-desember.

 

AVLYST: Epidermolysis bullosa (EB) og iktyose

Familiekurs på Frambu - 5 dager

Uke 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kurs for fagpersoner

Fagpersoner kan delta på deler av kursene over.
I tillegg arrangerer vi kurs om:

Informasjon om hvert kurs legges løpende ut på våre nettsider.

 Du finner e-læringskurs og andre læringspakker om flere sjeldne diagnoser på læringsportalen Sjelden.no

 

Sist endret 7. januar 2020

 
Page visits: 1317