Nyttige kurs for skolepersonell med elever med sjelden diagnose

Vi inviterer til videokurs/e-læring for fagpersoner i skolesystemet som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2020. Med fagpersoner mener vi lærere, førskolelærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesykepleiere, ansatte i PPT og andre

Påmeldingsskjema

Når barn med sjeldne diagnoser begynner på skolen, kan det være usikkerhet knyttet til tilrettelegging. Senter for sjeldne diagnoser ønsker å bidra til at elevene, de foresatte og personalet på skolen skal oppleve en god skolehverdag.

Vi har arrangert skolestartkurs flere år på rad. De fleste som evaluerte kurset sier at det endret deres måte å forholde seg til eleven på og at det bidro til godt samarbeid med foresatte. Alle sier at de har blitt tryggere i sitt arbeid og at de vil anbefale kurset til andre.

Klikk den aktuelle diagnosen for å laste ned invitasjon som PDF.

Invitasjoner til kurs via videokonferanse:

Invitasjon til kurs som e-læring

Målgruppe

Lærere, førskolelærere, assistenter, SFO-ansatte, helsesykepleiere, ansatte i PPT og andre fagpersoner i skolesystemet.

Metode

Opplæring i diagnosen på videokonferanse eller som e-læring.

Kursavgift

Gratis.

Påmelding:

Påmeldingsskjema

 

 Du finner også e-læringskurs om sjeldne diagnoser på læringsportalen Sjelden.no

 

 

 

 

 Publisert 26.4.2018  Sist endret 18. mars 2019

 
Page visits: 4442