Nyttige kurs for skolepersonell med elever med sjelden diagnose

Vi inviterer til videokurs/e-læring for fagpersoner i skolesystemet som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2021. Med fagpersoner mener vi lærere, førskolelærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesykepleiere, ansatte i PPT og andre

Påmeldingsskjema

Når barn med sjeldne diagnoser begynner på skolen, kan det være usikkerhet knyttet til tilrettelegging. Senter for sjeldne diagnoser ønsker å bidra til at elevene, de foresatte og personalet på skolen skal oppleve en god skolehverdag.

Vi har arrangert skolestartkurs flere år på rad. De fleste som evaluerte kurset sier at det endret deres måte å forholde seg til eleven på og at det bidro til godt samarbeid med foresatte. Alle sier at de har blitt tryggere i sitt arbeid og at de vil anbefale kurset til andre.

Kurs via videokonferanse:

Aniridi 16. juni   kl 13.30-15.00
Currarino syndrom 10. juni   kl 13.30-15.00
Ektodermale dysplasier (ED) 07. juni   kl 13.30-15.00
Epidermolysis bullosa simplex (EBS) 08. juni   kl 13.30-15.00
Gallegangsatresi 14. juni   kl 13.30-15.00
Galaktosemi 15. juni   kl 13.30-15.00
Gorlin 31. mai   kl 13.30-15.00
Maple Syrup Urine Disease (MSUD) 21. mai   kl 13.30-15.00
Mastocytose 12. mai   kl 13.30-15.00
Medfødt binyrebarksvikt (CAH) 04. juni  kl 13.30-15.00
Metylmalonsyreemi 01. juni  kl 13.30-15.00
Nøytropeni 11. mai   kl 13.30-15.00
Propionsyreemi 25. juni   kl 13.30-15.00
     

 

Her finner du e-læringskurs for skolepersonell

 

Målgruppe

Lærere, førskolelærere, assistenter, SFO-ansatte, helsesykepleiere, ansatte i PPT og andre fagpersoner i skolesystemet.

Metode

Opplæring i diagnosen på videokonferanse eller som e-læring.

Kursavgift

Gratis.

Påmelding:

Påmeldingsskjema

 

 Du finner også andre læringsressurser om sjeldne diagnoser på læringsportalen Sjelden.no

 

 

 

 

 Publisert 26.4.2018  Sist endret 18. mars 2019

 
Page visits: 5846