E-læringskurs for skolepersonell

Hvert år begynner barn med en sjelden sykdom i 1. klasse på skolen. Hvordan kan skolepersonell best ta imot dem? Våre e-læringskurs kan gi nyttige svar.

En ny elev med en sjelden sykdom innebærer nye utfordringer både for barnet, foreldrene og skolens ansatte.

Vi på Senter for sjeldne diagnoser vil at barn med en sjelden diagnose skal ha en god skolehverdag; at de som jobber med barn, skal føle seg trygge i sin jobb, og at barnets foreldre skal føle seg trygge på at barnets behov blir ivaretatt.

Derfor har vi utviklet e-læringskurs for skolepersonell og SFO-ansatte som kommer i kontakt med barn med disse syv  diagnosene. Kursene forteller kort om utfordringer ved diagnosen, og foreslår hva skolen kan gjøre for å legge forholdene til rette.

Det tar deg 30-60 minutter å gjennomføre et kurs, og det kan du gjøre hvor som helst og når som helst, bare du har en PC/Mac og nettforbindelse.

 

Kursene

Anorektale misdannelser     

Antistoffsvikt 

Bardet-Biedl syndrom (BBS)

Blødersykdom/hemofili   

Blæreekstrofi/epispadi

Iktyose 

Kraniofaciale tilstander 

PKU     

Øsofagusatresi  

 

 

Hør mer om kursene! Klikk filmen.

 

Du finner også e-læringskurs om sjeldne diagnoser på læringsportalen Sjelden.no

 

 
Page visits: 19619