Informasjonsmateriell

Foto: Jo Michael
Foto: Jo Michael

Vi er opptatt av å formidle informasjon om senterets diagnoser til våre brukere, pårørende, fagpersoner og andre interesserte. Vi  bruker ulike typer media som bøker, hefter, veiledere, diagnosefoldere, film og internett. Her får du en oversikt over vår produksjon. Våre utgivelser fås gratis ved å kontakte oss per telefon 23 07 53 40 eller e-post. Du kan også laste ned de fleste av våre utgivelser fra denne siden.

 Diagnosebrosjyrer (se også våre nettsider for hver diagnose)

Veiledere

Bøker og hefter 

Informasjonsfilm

Vi har laget film om 5 av våre diagnoser. DVD-filmene fås gratis ved å kontakte oss på tlf. 23 07 53 40.   

  • Egenbehandling ved lymfødem (15 min)
  • Egenbehandling ved primær immunsvikt (norsk 20 min) 
  • Egenbehandling ved primær immunsvikt (engelsk 20 min)
  • Huntingtons sykdom (40 min)
  • PKU (46 min)

4 filmer om von Willebrands sykdom kan lastes ned fra vimeo:


Og 1 film om å leve med en blødersykdom:
 


Andres filmer


Samarbeid om publikasjoner


Kontakt oss

En sjelden diagnose øker behovet for god informasjon og veiledning. Har du spørsmål som du ikke finner omtalt her, er du velkommen til å kontakte oss. Ring oss på telefon 23 07 53 40 og få en samtale med en av våre rådgivere. Du kan kontakte oss direkte uten henvisning fra fastlege.

                                                        Synne
Publisert 11. desember 2008 / sist endret 18. oktober 2019                     

 
Oct 20, 2014 Page visits: 19860