Huntington-refleksjoner

Diagnoseinformasjonen får en ekstra dimensjon når personer med en sjelden diagnose selv setter ord på hvordan det er å leve med den. Det kan være av verdi, både for andre med diagnosen og for helsepersonell.

Tove Berg var 67 da hun fikk diagnosen Huntingtons sykdom. Hun har alltid vært et skrivende menneske, og derfor har hun brukt skrivingen som en slags terapi, både for seg selv og andre med sykdommen. Tove holder månedlige skriveverksteder for medpasienter og helsepersonell, har hatt innlegg i Tidsskriftet for den norske legeforening og i Fysioterapeuten, og har også delt sine tanker, erfaringer og synspunkter i artiklene nedenfor.

Huntingtonstemmer 2 (juni 2015, PDF)

Huntingtonstemmer 1 (oktober 2014, PDF)

Det marginale med Huntingtons sykdom (fra Tidsskrift for den norske legeforening, 20-2013)

Omkostninger ved å bevege seg i verden med Huntingtons sykdom (fra Fysioterapeuten 4/15, PDF)

 

 
Page visits: 3825