Jan Erik er blind og legger puslespill med 2000 brikker

Jan Erik Ødegården legger puslespill. Foto:privatJan Erik Ødegården (46) fra Elverum er en mann med mange interesser og jern i ilden. Han svømmer, sykler på spinningsykkel, går på tur og er i treningsstudio i tillegg til å være sammen med venner og familie. Men en ting er han spesielt opptatt av, nemlig å legge puslespill. Jan Erik har diagnosen LMBB (Laurence-Moon-Bardet-Biedel). Diagnosen gir blant annet varierende grad av svaksynthet og overvektsproblematikk. Jan Erik er blind og legger vakre puslespill med opp til 2000 brikker.

Les mer om diagnosen LMBB her

Personlige assistenter
Jan Erik ble født med et dårlig syn, som ble gradvis borte. Han er i dag helt blind. Jan Erik bor i egen leilighet på Elverum, og han har 44 timer borgerstyrt personlig assistanse (BPA) per uke gjennom Uloba. Uloba er et nonprofit andelslag for funksjonshemmede som har borgerstyrt personlig assistanse. Andelslaget eies og drives av funksjonshemmede selv, ut i fra tanken om likemannsarbeid.

Jan Erik har tre faste assistenter og fem vikarer i sin håndplukkede stab. Alle er damer, og det trives han godt med. Det er han selv som er arbeidsgiveren.

Det å ferdes ute er problematisk, og Jan Erik beskriver at han trenger hjelp til det meste utenfor husets fire vegger (”lukk øynene og prøv selv”, sier han). Inne klarer han det meste selv utenom å lage middag. I tillegg til assistentene har han også andre hjelpemidler som datautstyr og mobiltelefon.

Katten, musen, hundretusen…
Interessen for å legge puslespill begynte før skolestart, forteller Jan Erik. På spørsmål om hvor mange puslespill han har lagt svarer han ”katten, musen, hundretusen...” og sikter til at han ikke helt har oversikt over alle.

Jan Erik får litt hjelp av assistentene sine til grovsortering av puslespillbrikkene, men ellers gjør han alt selv. Han forteller at han sorterer etter skjæring og antall ”knupper” på brikkene, og på imponerende vis tryller han frem de vakreste motiver. Puslespillene har gjerne 500 til 2000 brikker. Jan Erik forteller at han slapper av og koser seg når han legger puslespill, og at det er en fin avkobling. Han pleier å lytte til musikk mens han legger puslespillene. Med så mange brikker som opp til 1000, så bruker han cirka tre til fire uker på å legge puslespillet ferdig. Med 500 brikker går det litt mindre tid, forteller Jan Erik.  

Det krever tålmodighet og god tid, men Jan Erik kan trygt anbefale å legge puslespill til andre som også har synshemming. Han sier: ”Alle trenger en hobby eller to for å fylle hverdagen!”

Ønsker seg en utstilling
Jan Erik er stolt av puslespillene sine, og sier det kunne vært artig og hatt en utstilling av bildene en dag. Men inntil det skjer så har Senter for sjeldne diagnoser fått tillatelse til å vise noen av puslespillbildene Jan Erik har lagt, på nettsiden vår.


 Jan Erik Ødegården legger puslespill. Foto: privat

Foto: privat

Jan Erik Ødegården legger puslespill. Foto: privat

Foto: privat

 

Publisert 25. april 2013 / sist endret 25. april 2013

 
Page visits: 7406