Andre ressurssentre

Foto: Jo Michael
Foto: Jo Michael

Senter for sjeldne diagnoser er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

 

Autismeenheten

Nasjonalt kompetansesenter for autisme ("Autismeenheten") og Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) er nå slått sammen i Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - NevSom ved Oslo universitetssykehus.

 

 

Eikholt

Nasjonalt ressurssenter for døvblinde
Helen Kellersvei 3
3031 Drammen
Telefon: 32 88 90 50
Tekst-telefon: 32 88 90 51
E-post: post@eikholt.no
Nettside: www.eikholt.no

 

Statped - statlig pedagogisk tjeneste

Telefon: 02196  (+47 61 18 85 00)

E-post: post@statped.no

Nettside: www.statped.no  (og https://www.statped.no/spor-oss/)

 

Nasjonalt kompetansetjeneste for døvblinde - Koordineringsenheten

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Besøksadresse: Kirkeveien 166, Ullevål sykehus, bygg 31B
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Telefon: 23 02 75 81
E-post: dovblindhet@oslo-universitetssykehus.no.
Nettside: www.dovblindhet.no 

 

Regionsenter for døvblinde

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Gimleveien 68
9019 Tromsø
Telefon: 77 75 58 40
E-post: post@unn.no - skriv "til regionsenter for døvblinde" i emnefeltet
Nettside: www.unn.no/rsdb 

 

Signo skole- og kompetansesenter

Driver forskning, holder kurs og leverer tjenester til hørselshemmede med ulike funksjonsnedsettelser, personer med døvblindhet og deres nettverk. Vi er lokalisert i Vestfold, men leverer tjenester over hele landet.

 

Publisert 19. mars 2009 / sist endret 4. mars 2020

 
Dec 10, 2012 Page visits: 17692