Velkommen til Frambu på kurs og leir

Som del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser inviterer Frambu til kurs for søsken i april, og sommerleir for barn og unge med sjelden diagnose.

19.-20. april inviterer Frambu søsken over 18 år som har en bror eller søster med en sjelden diagnose, til kurs. Søknadsfrist er 16. februar. Det blir forelesninger, samtaler i mindre grupper og hyggelige aktiviteter på kvelden.

Kurset er aktuelt for søsken til personer med diagnoser som får tilbud fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.
Les mer og meld deg på her

Fra juni til august arrangerer Frambu tre leire; for barn (fra 12 år), ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser (se under). Søknadsfrist er 1. mars.
• Frambuleir 1: 3.-13. juli - for barn mellom 12 og 16 år (født 2002-2006)
• Frambuleir 2: 17.-27. juli - for ungdom mellom 18 og 30 år (født 1988-2000)
• Frambuleir 3: 31. juli - 10. august - for ungdom mellom 14 og 20 år (født 1998-2004)

Frambuleir er åpen for barn, ungdom og voksne som har tilbud ved et av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. Deltakerne må kunne delta i og ha nytte av leirens gruppeaktiviteter og kommunisere og fungere godt og selvstendig i sosialt samspill med de andre på leiren.
Les mer og meld deg på her

 
Page visits: 2415