Forskningsprosjekt med ungdom med annerledes utseende

Er du 12-17 år og har en medisinsk diagnose som påvirker utseendet ditt, for eksempel en hudsykdom eller en kraniofacial diagnose?
Senter for sjeldne diagnoser har oversatt og tilpasset et engelsk nettbasert støtteprogram for ungdom som bekymrer seg for hvordan de ser ut, og/eller opplever å bli ertet. Nå skal vi teste det på et utvalg norske ungdommer.

 

Hør forskningskooordinator Kristin J Billaud Feragen fortelle om prosjektet.
Hva er UNG Face It?

Det er et nytt og spennende nettsted som er laget av eksperter ved Centre for Appearance Research ved University of the West of England, ungdommer og støtteorganisasjonen Changing Faces. Det gir informasjon og tips til ungdom som trenger støtte og råd om hvordan de kan mestre det å leve med en diagnose som er synlig for andre og gjør at de skiller seg ut (f eks pga en spalte, arr eller en hudsykdom). Det inneholder interaktive læringsaktiviteter, illustrasjoner, videoer, lydfiler, bilder og tips fra ungdom med et annerledes utseende. Målet er å bidra til at ungdom føler seg tryggere og finner mer positive løsninger på eventuelle utfordringer.

UNG Face It er tilgjengelig på UNGfaceit.no, men det meste av innholdet (kapittel 1-8) er bare tilgjengelig for ungdom som deltar i prosjektet.

 

Hva må jeg gjøre?

Du vil få i oppgave å jobbe med UNG Face IT på din egen PC, gjennomføre enkle quiz, morsomme oppgaver og aktiviteter online, og kanskje bli intervjuet av psykologistudent Kristine Becke.

Dersom du er under 16 må dine foreldre si at det er greit at du deltar.

Hvis du har lyst til å delta i dette forskningsprosjektet eller du har lyst til å høre mer er det fint om du kontakter:

Kristine Becke (forskningsassistent)
Mobil: 93 42 75 16
E-post: kristine.becke@gmail.com

Eller prosjektleder og psykolog Kristin Feragen:
E-post: krifer@ous-hf.no

 UNG Face It-banner

 
Page visits: 5006