Våre kortfilmer om Huntingtons sykdom

Senter for sjeldne diagnoser har laget et knippe korte filmer om aktuell forskning, fysioterapi, treningsøvelser og hjelpemidler i forbindelse med Huntingtons sykdom. Du finner filmene på Senterets side på filmportalen Vimeo.

Hvordan oppleves det å være barn av personer med Huntingtons sykdom?
Merete Røthing fra Helse Fonna HF har skrevet doktorgrad om hvordan barn opplever å ha en forelder med Huntingtons sykdom. Her forteller hun om intervjuene som ligger til grunn for doktorgradsavhandlingen. (19:01) Se filmen.

Å snakke med barn om Huntingtons sykdom
Barn i familier med Huntingtons sykdom er sårbare. Hvorfor og hvordan skal man snakke med dem om sykdommen? Rådgiver Elisabeth Daae ved Senter for sjeldne diagnoser, med master i pedagogisk psykologi, belyser problemstillinger og gir gode råd. (8:05) Se filmen

Huntingtons sykdom - fysioterapi og fysisk aktivitet
Hvordan kan fysioterapi, fysisk aktivitet og hjelpemidler gjøre hverdagen bedre for mennesker med Huntingtons sykdom? Fysioterapeut Jeanette Ullmann Miller ved Senter for sjeldne diagnoser forteller og forklarer. (9:28) Se filmen.

Treningsøvelser for mennesker med Huntington
Fysioterapeut Jeanette Ullmann Miller ved Senter for sjeldne diagnoser viser og forklarer fysiske øvelser som kan være nyttige for personer med Huntingtons sykdom - og for andre også. (4:53) Se filmen.

Hjelpemidler for mennesker med Huntingtons sykdom
Hvilke hjelpemidler kan gjøre hverdagen lettere for mennesker med Huntingtons sykdom? Fysioterapeut Jeanette Ullmann Miller ved Senter for sjeldne diagnoser forteller og forklarer. (5:21) Se filmen.

Fasene i Huntingtons sykdom
Overlege/professor Jan Frich forklarer de ulike fasene i utviklingen av Huntingtons sykdom. Utdrag av foredrag på Huntington-kurs i regi av Senter for sjeldne diagnoser i oktober 2015. (3:12) Se filmen.

Forskning på Huntingtons sykdom
Overlege/professor Jan Frich gir en oversikt over forskning på Huntingtons sykdom pr 2015. Utdrag av hans foredrag om Huntingtons sykdom på kurs i regi av Senter for sjeldne diagnoser i oktober 2015. (20:24) Se filmen.

Støttekontakt / personlig assistent?
Fire kortfilmer med råd til deg som skal være støttekontakt eller assistent for en med Huntingtons sykdom.

Om Huntingons sykdom for støttekontakt/assistent

Om Huntington sykdom for støttekontakt eller assistent (14:44)

Kommunikasjon

Huntingtons sykdom og kommunikasjon
(7:40)

Mat og måtider

Huntingtons sykdom og mat og måltider

(5:45)

Hverdagen med Huntingtons sykdom

Hverdagen med Huntingtons sykdom
(04:00)

 

 
Page visits: 8276