Informasjon til NAV om sjeldne diagnoser

Å leve med en sjelden diagnose innebærer for mange langvarig kontakt med hjelpeapparatet, og særlig NAV. Saksbehandlere som møter sjeldne diagnoser i sitt arbeid må vite hvor man kan henvende seg ved spørsmål om den enkelte bruker eller om diagnosene. Kunnskapsmangel hos saksbehandlere i NAV fører ofte til avslag og anker som koster store resurser. Senter for sjeldne diagnoser har nå utarbeidet en informasjonsplakat som er sendt til NAV kontorer i alle landets fylker

Last ned informasjonsplakaten til saksbehandlere i NAV her (pdf, 1 side)    

 
Page visits: 5502