Sti: Hjem

Ny veileder om antistoffsvikt og primær immunsvikt

"Antistoffsvikt - en gruppe primære immunsviktsykdommer" er en ny veileder fra vårt senter. Trykksaken gir en lettlest innføring i immunforsvaret, primær immunsvikt generelt og antistoffsvikt spesielt. Den omhandler også behandling og ulike sider ved å leve med antistoffsvikt. Temaene er komplekse, men veilederen er skrevet i et tilgjengelig språk, og rikt illustrert. Den finnes også som PDF-fil.

Forsiden på veilederen om antistoffsviktHva er antistoffsvikt?

Antistoffsvikt er betegnelsen på en gruppe medfødte (primære) immunsviktsykdommer.

I diagnosegruppen antistoffsvikt inngår:

  • Variabel immunsvikt med hypogammaglobulinemi (CVID)
  • Kjønnsbundet agammaglobulinemi
  • Ikke-kjønnsbundet agammaglobulinemi
  • Svikt i CD40 ligand og CD40 (tidligere hyper IgM syndrom)
  • Selektiv IgA-mangel
  • IgG subklassedefekt

Hvem har nytte av veilederen?

Veilederen er skrevet for personer med antistoffsvikt, og til foreldre som har barn og unge med disse diagnosene. Den er også nyttig for personens øvrige familie og nærmiljø, og for fagfolk på ulike nivåer i hjelpeapparatet som vil vite mer om tilstandenes forløp og utfordringer.

Trykksaken kan lastes ned her (PDF, 3,8MB) eller bestilles som trykksak fra Senter for sjeldne diagnoser.

 

 

Dette er en revidert utgave av vår veileder fra 2002. Siden den gang har vi det vært en voldsom utvikling i kunnskapen om primær immunsvikt generelt og antistoffsvikt spesielt. I dag vet vi mye mer om hva som forårsaker antistoffsvikt, hvordan tilstandene kan behandles og hvordan livet til den enkelte bruker kan tilrettelegges.

 

 

Publisert 24. juni 2016