Sti: Hjem

Hva slags kurs ønsker du?

Senter for sjeldne diagnoser arrangerer hvert år 8-10 kurs for pasienter og pårørende. Vårt mål er å tilby relevant opplæring og en møteplass for diagnosegruppene senteret har ansvar for.

Vi vil gjerne vite hvilke preferanser du har for kurs, som pasient eller pårørende: innhold, varighet, tidspunkt i livsløpet, med mer.

Klikk her for å delta i undersøkelsen. (Besvarelsen er anonym.)
I menyen til venstre ser du hvilke diagnoser vi har ansvar for.