Sti: Hjem

Hvordan opplever du å være uføretrygdet med den nye ordningen?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) inviterer uføretrygdede til erfaringssamling i Oslo 28. april. Formålet er å belyse økonomiske levekår og livskvalitet hos de uføretrygdede som kom fra den gamle uførepensjonsordningen. FFO vil bruke erfaringene i sitt interessepolitiske arbeid med uføretrygdordningen og levekårene for uføretrygdede.

Les mer på FFOs nettsider.