Sti: Hjem - Kurs for skolepersonell

Nyttig kurs for skolepersonell

Vi inviterer til nyttig kurs for fagpersoner i skolesystemet (lærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesøstere, ansatte i PPT og andre) som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2016. Kurset gjennomføres som e-læring eller på videokonferanse i mai/juni. 

             Påmeldingsskjema for deg som har mottatt invitasjon i posten.

Elever med sjeldne diagnoser får sjelden god nok oppfølging på skolen. Dette var en av konklusjonene i en stor undersøkelse som SINTEF Helse gjennomførte i 2009. 

Når barn med sjeldne diagnoser begynner på skolen, kan det være usikkerhet
knyttet til tilrettelegging. Senter for sjeldne diagnoser ønsker å bidra til at elevene,
de foresatte og personalet på skolen skal oppleve en god skolehverdag.

Vi har arrangert skolestartkurs flere år på rad. De fleste som evaluerte kurset i fjor
sier at det endret deres måte å forholde seg til eleven på og at det bidro til godt
samarbeid med foresatte. Alle sier at de har blitt tryggere i sitt arbeid og at de vil
anbefale kurset til andre.

Klikk på den aktuelle diagnosen for å laste ned invitasjon som PDF.

 

Målgruppe

Lærere, assistenter, SFO-ansatte, helsesøstere, ansatte i PPT og andre fagpersoner i skolesystemet.

Metode

Opplæring i diagnosen på videokonferanse eller som e-læring i mai/juni 2015 (se invitasjon)

Kursavgift

Gratis.

Påmelding

Skriv ut invitasjonen, fyll ut påmelding, og send den til oss.

Eller bruk elektronisk påmeldingsskjema.