Sti: Hjem - Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ble etablert 01.01.2014.  NKSD er en nasjonal tjeneste og samordner alle 10 kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge Et av disse er Senter for sjeldne diagnoser, som er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. 

Fellesenheten i NKSD er organisert i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF.

Ansatte ved NKSD-fellesenheten

  • Stein Are Aksnes (leder): tlf 23 02 69 74
  • Elisabeth Holme (seniorrådgiver): tlf 23 02 69 75
  • Rebecca Tvedt Skarberg (rådgiver 50%): tlf 23 02 69 78
  • Lena Lande Wekre (spesialrådgiver/lege 50%): tlf 23 02 69 77
  • Ståle Tvete Vollan (spesialrådgiver kommunikasjon): tlf: 23 02 69 80

Henvendelser
NKSD betjener Servicetelefon for sjeldne tilstander 800 41 710 hvor alle som ikke har tilbud ved et kompetansesenter kan henvende seg. Her finner du en oversikt over diagnoser fordelt på kompetansesentrene 

Henvendelser som ikke gjelder spesielle diagnoser, for eksempel fra forvaltningen eller media, kan rettes til NKSD-fellesenheten.   

Årsrapport for NKSD i 2016 (eRapport)


Visjon for arbeidet med sjeldne diagnoser i Norge
Gjennom brukerundersøkelser og innspill fra alle kompetansesentrene våren 2014, er det utarbeidet en felles visjon for arbeidet med sjeldne diagnoser i Norge:


"Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) skal gjøre det sjeldne mer kjent gjennom økt kunnskap og samarbeid".

 

Logo NKSD

 

Les mer om NKSD her

 

Publisert 28. august 2014 / sist endret 8. juni 2017