Sti: Hjem - LCAT-mangel

LCAT-mangel

Forside diagnosefolder LCAT-mangel
Forside diagnosefolder LCAT-mangel

 Lecitin-kolesterol acyltransferase-mangel (LCAT-mangel) er en arvelig stoffskiftesykdom, der man mangler eller har dårlig funksjon av enzymet LCAT på grunn av en genfeil. Enzymet har som oppgave å omdanne kolesterol fra fri til bundet form. Når enzymet mangler eller fungerer for dårlig, kan man få hornhinnefordunkling, anemi og nyresvikt. Hvor alvorlig sykdommen er, varierer fra person til person.

Om diagnosens navn

LCAT-mangel ble første gang beskrevet i 1967 av de norske legene Kaare R. Norum og Egil Gjone.

Når LCAT mangler helt, har man «familiær LCAT-mangel», i Norge også kalt «Norums sykdom». På engelsk kalles sykdommen familial lecithin:cholesterol acyltransferase deficiency eller LCAT deficiency.

Ved delvis LCAT-mangel får man «fiskeøyesykdom», som heter fish-eye disease på engelsk.

 

Forekomst

Det er beskrevet i overkant av 100 personer med LCAT-mangel i verden. I Norge har man kjennskap til færre enn ti personer med LCAT-mangel.

Tegn og symptomer

Symptomene ved LCAT-mangel varierer mye, også for personer som er i samme familie. Derfor tror man miljøfaktorer eller andre, mindre genetiske forandringer kan spille en rolle for alvorlighetsgrad av sykdommen.

Hornhinnefordunkling:

Flekkvis fordunkling av hornhinnen (korneaflekker) er til stede hos alle med LCAT-mangel fra tidlig barndom. Flekkene er lett synlige avleiringer av fritt kolesterol og fosfolipider. De gir hornhinnen et tåkete utseende. Avleiringene kan gi redusert syn.

Nær kanten av hornhinnen øker flekkene i antall og kan danne et ringformet bånd. Dette båndet må ikke forveksles med ringen i hornhinnen som er vanlig (et normalfenomen) hos mange eldre mennesker (arcus senilis).

Hornhinnefordunklingen er det eneste tegnet ved fiskeøyesykdom.

Hemolytisk anemi:

Hemolytisk anemi er en type blodmangel som oppstår fordi de røde blodcellene ødelegges fortere enn det blir produsert nye. Ved familiær LCAT-mangel har de røde blodcellene kortere levetid enn normalt, samtidig som avleiring av fett i benmargen reduserer dannelsen av nye (røde blodceller).

Blodet består av plasma og celler. Ved LCAT-mangel blir plasma uklar og melkeaktig fordi mengden av fettstoffene fritt kolesterol, lecitin og triglyserider er økt.

Nyresvikt:

Kronisk nyresvikt er en alvorlig komplikasjon ved familiær LCAT-mangel. Det første tegnet er utskillelse av protein i urinen (proteinuri). Proteinuri kan være tilstede fra barndom eller ungdomsalder. Senere følger gjerne høyt blodtrykk (hypertensjon). Alvorlig nyresvikt kan utvikles i voksen alder, vanligvis etter 30-40-årsalderen.

Årsaken til nyresvikten er fettavleiringer i ulike deler av nyrene. Mikroskopiske vevsundersøkelser (biopsier) viser blant annet innsnevring av de minste blodkarene i nyrene. Innsnevringen skyldes avleiringer av fritt kolesterol, lecitin og fosfolipider i blodåreveggene.

Årsaker

Årsaken til LCAT-mangel er genfeil (mutasjon) i LCAT-genet, som fører til nedsatt eller fraværende aktivitet i LCAT-enzymet. Per i dag er flere enn 85 forskjellige mutasjoner i LCAT identifisert, over 70 for familiær LCAT-mangel og 18 i forbindelse med fiskeøyesykdom.

Samme mutasjon i LCAT kan gi forskjellige utslag hos medlemmer i samme familie. Derfor tror man miljøfaktorer eller andre, mindre gener kan spille en rolle i sykdommen.

Arv

Arvegangen ved LCAT-mangel er autosomal recessiv (vikende). Ved autosomal recessiv arvegang har barnet/personen med tilstanden arvet ett sykdomsfremkallende gen (dvs. et gen med en genfeil) fra hver av foreldrene. Når det sykdomsfremkallende genet er til stede hos bare ett av de to genene i et gitt genpar, viker det for (er recessivt i forhold til) det normale genet. Foreldrene er som oftest selv friske, men de er bærer av det sykdomsfremkallende genet. Hvert barn de får sammen, har 25 % risiko for å få det sykdomsfremkallende genet i dobbel dose og dermed bli syk, 25 % sjanse for å være helt frisk med to normale gener og 50 % risiko for å være frisk bærer av ett sykdomsfremkallende og ett normalt gen.

Ved genetiske tilstander kan personen selv, foreldre, eller andre slektninger få tilbud om genetisk veiledning. Spesialister i medisinsk genetikk og genetiske veiledere ved regionsykehusene kan gi genetisk veiledning. Fastlege eller annen behandlende lege kan henvise til genetisk veiledning.

Hvordan stilles diagnosen

For familiær LCAT-mangel kan tidligere tilfeller i slekten, de karakteristiske tegnene som er beskrevet over og unormale funn av fettstoffer i blodet gi mistanke om sykdommen. En vevsprøve fra nyrene (nyrebiopsi) er også viktig.

Hornhinnefordunkling alene kan gi mistanke om fiskeøyesykdom.

Sikker diagnose for både familiær LCAT-mangel og fiskeøyesykdom forutsetter bekreftende funn ved test av LCAT-genet og enzymaktivitet. Gentesten utføres i Norge ved OUS-AMG-Hjerte.

Behandling og oppfølging

Teoretisk sett vil genterapi eller enzymerstatningsterapi kunne stoppe sykdomsutviklingen ved LCAT-mangel. Slik behandling er enda ikke tilgjengelig. Studier med enzymerstatningsterapi på pasienter med familiær LCAT-mangel er i startfasen.

Noen pasienter har fått blodoverføring for å øke LCAT-aktiviteten, men denne behandlingen har svært kortvarig effekt. Inntil nye behandlingsmetoder som vil gi produksjon av selve LCAT-enzymet blir tilgjengelig, er det bare mulig med behandling av de enkelte symptomene. Oppfølging av fastlege og spesialister er nødvendig.

Hornhinnefordunkling: Det finnes ingen medisinsk behandling som kan stanse utviklingen av øyelidelsen. Hornhinnetransplantasjon kan bli aktuelt og er gjennomført hos noen pasienter med godt resultat. Oppfølging hos øyelege er nødvendig.

Behandling av nyresvikt: Det er viktig å kontrollere nyrenes funksjon jevnlig. Medikamentell behandling for å redusere proteinuri og høyt blodtrykk er viktig for å bremse utviklingen mot full nyresvikt. De fleste med familiær LCAT-mangel vil trenge dialyse og/eller nyretransplantasjon etter hvert. Nye avleiringer og begynnende nyreskade er påvist relativt kort tid etter transplantasjon, tett oppfølging er viktig.

Kostbehandling: Fettredusert kost anbefales for å redusere kolesterol i blodet og begrense nyreskadene. Ved kostomlegging bør man følges opp av klinisk ernæringsfysiolog.

Anemi: Det er viktig å avklare typen anemi før man starter behandling. Medikamenter som stimulerer produksjonen av røde blodceller kan være aktuelle. Blodoverføring kan også være et alternativ.

 

Å leve med LCAT-mangel

Å leve med en kronisk sykdom kan medføre en psykisk belastning. Det kan være vanskelig å akseptere en sykdom man må leve med resten av livet. Å reagere med usikkerhet, frykt eller sorg er helt normalt når man møter en krise i livet og samtaler med helsepersonell, familie og venner kan være til stor hjelp. Egen livskvalitet kan styrkes ved god informasjon om diagnosen og dens behandling og hjelp til å finne gode og hensiktsmessige mestringsstrategier.

Det er helt naturlig at mange spørsmål dukker opp rundt diagnosen, ulike stadier av sykdommen, framtidsutsikter, forhold til familie og venner osv. Åpenhet om diagnosen og det å våge å be om hjelp kan ha stor betydning for å kunne rydde i egne tanker. Psykologisk helsepersonell i hjemkommunen kan hjelpe med å bearbeide vanskelige følelser. Snakk med helsesøster eller fastlege hvis det er behov for å snakke med noen om det som er utfordrende eller vanskelig. De kan eventuelt henvise videre.

Behovet for tiltak og hjelp må ses i forhold til den enkelte. Noen trenger tett oppfølging både fra helsevesenet og hjelpeapparatet ellers. Andre klarer seg med lite tilrettelegging i hverdagen. Erfaring viser at saklig informasjon om sykdommen og konsekvensene av den kan fremme positive holdninger, forståelse og aksept for nødvendig støtte og tilrettelegging. 

Senter for sjeldne diagnoser kan bidra med å overføre kompetanse om diagnosen til det lokale hjelpeapparatet.

Bg leve

LCAT-mangel er svært sjelden og diagnosen har ingen brukerforening.  Landsforeningen for nyresyke og transplanterte (www.lnt.no ) kan være aktuell for å få kontakt med andre som står i en lignende situasjon.

Nyttige lenker

Landsforeningen for nyresyke og transplanterte: www.lnt.no

 

Kort beskrivelse på engelsk:  www.orpha.net  Søk på Famillial LCAT deficiency og Fish-eye disease

 

Amerikanske brosjyrer beregnet på pasienter:

https://ghr.nlm.nih.gov/condition/complete-lcat-deficiency

https://ghr.nlm.nih.gov/condition/fish-eye-disease

 

Internasjonalt LCAT-symposium holdes i Oslo (store auditorium, RH) 19.5.2017

 

               

fra www.orpha.net

Forekomst: både familiær LCAT-mangel (FLD) og fiskeøyesykdom (FED): < 1: 1ooo ooo

Orphakode:       FLD: 79293                          FED: 79292

ICD-10:                 FLD: E78.6                           FED: E78.6

OMIM:                                FLD: 255900                       FED: 136120

LCATgenet ligger på: 16q22

 

Februar 2017

 

Publisert 24. mars 2017 / sist endret 24. mars 2017