Sti: Hjem - LCAT-mangel

LCAT-mangel

Forside diagnosefolder LCAT-mangel
Forside diagnosefolder LCAT-mangel

Lecitin-Cholesterol AcylTransferase-mangel (LCAT-mangel) er en svært sjelden og arvelig stoffskiftesykdom. LCAT-enzymet dannes i leveren og har som oppgave å gjøre om kolesterol fra fri til bundet form. Ved LCAT-mangel er enzymet fraværende eller ikke-fungerende på grunn av genfeil/mutasjon. Symptomer på sykdommen er hornhinnefordunkling, blodmangel og risiko for nyresvikt. Hvor alvorlige symptomene er, varierer mye fra person til person.

Om navnet LCAT-mangel

LCAT-mangel ble første gang beskrevet i 1967 av de norske legene Egil Gjone og Kaare R. Norum. Alternative betegnelser på sykdommen er: Familiar Lecithin Cholesterol Acyltransferase Deficiency, LCAT Deficiency og Norum Disease.

Forekomst

Det finnes færre enn 100 personer med LCAT-mangel på verdensbasis. I Norge vet en om færre enn ti personer som lever med LCAT-mangel i dag.

Årsaker

Genet som koder for LCAT-enzymet sitter på kromosom 16. Foreløpig er det oppdager over 70 forskjellige mutasjonsvarianter. Flere av disse leder til symptombildet Familiær LCAT-mangel. Symptomene ved Familiær LCAT-mangel er hornhinnefordunkling, blodmangel (anemi) og risiko for nyresvikt. Noen av mutasjonsvariantene gir et mildere symptombilde kalt Fiskeøye-sykdommen eller Fisheye Disease.

LCAT-enzymets primære oppgave er å overføre fettsyrer fra lecitin til kolesterol. Kolesterol går da fra fri til bundet form. Ved Familiær LCAT-mangel er det for lite eller fullstendig fravær av LCAT-aktivitet. Dette gir høye konsentrasjoner av fritt kolesterol og lecitin i blodet. Ved Fiskeøye-sykdommen er det tilsynelatende nok av LCAT-enzymer, men disse har en funksjonssvikt.

Arv

Arvegangen ved sykdommene er autosomal recessiv, det vil si at når et barn blir født med LCAT-mangel, har begge foreldrene bærere av den sykdomsgivende genfeilen. Foreldrene har selv ingen tegn på at de er bærere av sykdommen. Når begge foreldrene er bærere av den sykdomsgivende genfeilen, er det 25 % risiko for å få et sykt barn i hvert svangerskap. Sykdommen rammer personer av begge kjønn.

Tegn og symptomer

Symptomene ved Familiær LCAT-mangel varierer mye. Også for personer som er rammet av samme genfeil. Dette tyder på at andre genetiske forhold og/eller miljøfaktorer påvirker symptomene uten at vi i dag kjenner til hva det kan være.

 • Hornhinnefordunkling: Fordunkling av hornhinnen (korneaflekker) er tilstede hos samtlige med LCAT-mangel fra tidlig barndom, og er lett synlige. Fordunklingen består av mange små, grå flekker som gir hornhinnen et tåkete utseende. Nær kanten av hornhinnen øker flekkene i antall og kan danne et ringformet bånd. Flekkene kan gi sterkt redusert syn. Hornhinnefordunkling er et karakteristisk symptom og et viktig tegn når diagnosen skal stilles. Det ringformete båndet må imidlertid ikke forveksles med ringen i hornhinnen (arcus senilis). Arcus senilis kan være mer eller mindre uttalt hos alle, friske eller syke. Hornhinnefordunklingen er det eneste symptom ved Fiskeøye-sykdommen. Fordunklingen er da spesielt framtredende.

 • Hemolytisk anemi: Ved Familiær LCAT-mangel avleires det fett i benmargen. Dette gjør at dannelsen av nye røde blodlegemer minker. De røde blodlegeme har i tillegg en kortere levetid enn normalt. Dette kalles Hemolytisk anemi, og oppstår når de røde blodlegemene ødelegges fortere enn det blir produsert nye. Væsken som omgir blodlegemene (plasma) blir ofte uklar og melkeaktig som følge av de høye konsentrasjonene av fritt kolesterol og lecitin.

 • Nyresvikt: Kronisk nyresvikt er en alvorlig komplikasjon ved LCAT-mangel. Det første symptomet er utskillelse av protein i urinen (proteinuri). Dette kan være det eneste symptomet i mange år. Senere følger gjerne høyt blodtrykk (hypertensjon). Hos de fleste utvikles nyresvikt gradvis. Årsaken til nyresvikten er ennå ikke avklart. Mikroskopiske vevsundersøkelser (biopsier) har imidlertid vist tilsnevring av de minste blodkarene. Dette skjer på grunn av avleiringer av fritt kolesterol og fosfolipider i blodkarveggen.

En kan få mistanke om diagnosen på grunn av kombinasjonen av de kliniske symptomene. I noen tilfeller vil flere medlemmer i en slekt ha sykdommen. En vevsprøve fra nyrene (nyrebiopsi) vil gi viktige svar for å kunne avklare diagnosen. En gentest/blodprøve vil bekrefte diagnosen. 

Oppfølging og behandling

Teoretisk sett vil genterapi eller enzymerstatningsterapi være aktuell behandling ved LCAT-mangel, men det er ennå ikke rapportert om forsøk med dette. Blodtransfusjon kan være et alternativ til enzymerstatningsterapi, og er blitt prøvd for å øke LCAT-aktiviteten. Dette har hatt positiv, men meget kortvarig effekt. Inntil det er utviklet nye behandlingsmetoder som kan påvirke årsaken direkte, er det kun behandling av de enkelte symptomene som er mulig.

 • Hornhinnefordunkling: Det finnes ingen medisinsk behandling som kan stanse utviklingen av øyelidelsen. Hornhinnetransplantasjon kan bli aktuelt og har tidligere blitt gjennomført med godt resultat.

 • Behandling av nyresvikt: Det er viktig å kontrollere nyrenes funksjon. Høyt blodtrykk må behandles. De fleste med LCAT-mangel vil trenge dialyse og/eller nyretransplantasjon etter hvert.

 • Kost: Kost som reduserer kolesterol i blodet har vært prøvd. Dette kan anbefales, men om dette vil utsette eller forhindre nyrekomplikasjoner er svært uvisst.

 • Anemi: Det er viktig å finne årsaken til anemien for å kunne sette i gang behandling. Medikamenter som stimulerer produksjonen av røde blodlegemer kan være aktuelle. Blodtransfusjon kan også være et alternativ.

Kontakt oss

En sjelden diagnose øker behovet for god informasjon. Har du spørsmål som du ikke finner omtalt her, kan det være nyttig å kontakte vårt senter. Ring oss på telefon 23 07 53 40 i dag og få en samtale med en av våre rådgivere. Du kan kontakte oss direkte uten henvisning fra fastlege.

Sideansvarlig

Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus.

Sideansvarlig e-post

sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no

Identifikator

E78

Nyttige lenker


 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). Nettside: www.lnt.no

 • OMIM-databasen (Online Mendelian Inheritance in Man). Nettside: www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 

  For familiær LCAT-mangel: entry # 245900.

  Fiskeøye-sykdommen: entry # 136120.

 

Publisert 21. februar 2009 / sist endret 2. mars 2012