Sti: Hjem

Skolestartboka - om overgang fra barnehage til skole

Skolestartboka er ment som et bidrag for å få til en bedre overgang fra barnehage til skole for barn med sjeldne diagnoser og funksjonsnedsettelser.

Boka er utgitt av Senter for sjeldne diagnoser på Oslo universitetssykehus. Senteret er et av flere nasjonale kompetansesentre som inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Mange av senterets diagnoser har lite synlige funksjonsnedsettelser, noe som kan medføre behov for utradisjonell tilnærming og tilrettelegging i barnehage og skole. For å få mer inngående informasjon om de enkelte diagnosene, oppfordres det til å lese senterets brosjyrer og veiledere.

Skolestartboka er skrevet med tanke på å nå både foreldre og ansatte. Vi håper at denne lille boken kan gi nyttige innspill og råd, slik at overgangen fra barnehagen til skolen kan bli god for barnet, foreldrene og for de voksne barnet møter i sin skolehverdag.

Skolestartboka (28 sider) kan lastes ned som PDF-dokument eller bestilles fra Senter for sjeldne diagnoser.

 

Forsiden på Skolestartboka