Sti: Hjem

Søsken som pårørende til barn med en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse

Illustrasjon - nettside sskendefokus.dk

På søskendefokus.dk finner du tekster og filmsnutter om barn og unge som forteller om hvordan det oppleves å være pårørende til en bror eller søster som har en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Du kan også finne informasjon om hvordan du som forelder eller fagperson kan hjelpe og støtte barna. Nettsiden er utviklet av Socialt Udviklingscenter i samarbeid med Nordstjernen Film & TV.  

Klikk her for å komme til nettsiden søskendefokus.dk