Sti: Hjem

Regjeringen foreslår unntaksordning for sjeldenhet

 

Regjeringen er villig til å akseptere høyere pris og lavere krav til dokumentasjon i behandlingen av sjeldne sykdommer, i følge en artikkel i Dagens Medisin. Dette kommer frem i Prioriteringsmeldingen som helseminister Bent Høie la frem før sommeren.

Les mer i Dagens Medisin.

 
 

Vi utfører ikke utredning eller behandling

 

Som hovedregel utfører ikke Senter for sjeldne diagnoser utredning eller behandling, men vi samarbeider med kompetansemiljøer som gjør det. Det er ikke hensiktsmessig å sende henvisninger med ønske om utredning eller behandling direkte til Senter for sjeldne diagnoser.
Senteret driver primært med informasjon, rådgivning og kurs om sjeldne diagnoser.


Mer om hva vi gjør og ikke gjør  
 
 

Vi søker voksne med primær immunsvikt fra Oslo-området som vil delta i et prosjekt

 

Senter for sjeldne diagnoser ønsker å undersøke om psykologiske metoder kan bidra til at mennesker med primær immunsvikt opplever mer energi og føler seg bedre. Vi søker derfor personer med primær immunsvikt som føler seg sliten og mangler energi, og som kan tenke seg å komme til 6 samtaler fra september til november. Deltakere vil møte en psykologistudent som er veiledet av psykolog ved senteret.

Er du interessert, så ring oss på 23 07 53 40 eller skriv til sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no.

 
 

Ny veileder om antistoffsvikt og primær immunsvikt

 

"Antistoffsvikt - en gruppe primære immunsviktsykdommer" er en ny veileder fra vårt senter. Trykksaken gir en lettlest innføring i immunforsvaret, primær immunsvikt generelt og antistoffsvikt spesielt. Den omhandler også behandling og ulike sider ved å leve med antistoffsvikt. Temaene er komplekse, men veilederen er skrevet i et tilgjengelig språk, og rikt illustrert. Den finnes også som PDF-fil.


Les mer om veilederen  
 
 

Familiekurs om PKU på Frambu 12.-16. september

 

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til kurs for barn med PKU, som er født fra og med 2005 til og med 2012, sammen med foresatte og søsken. På kurset får barn, søsken og foreldre kunnskap om diagnosen, treffer andre i samme situasjon og utveksler erfaringer om å leve med PKU (Fenylketonuri) i familien.


Les mer om kurset  
 
 

Forskningsprosjekt med ungdom med annerledes utseende

 

Er du 12-17 år og har en medisinsk diagnose som påvirker utseendet ditt, for eksempel en hudsykdom eller en kraniofacial diagnose?
Senter for sjeldne diagnoser har oversatt og tilpasset et engelsk nettbasert støtteprogram for ungdom som bekymrer seg for hvordan de ser ut, og/eller opplever å bli ertet. Nå skal vi teste det på et utvalg norske ungdommer.

 


Les mer om UNG Face It  
 
 

Hva slags kurs ønsker du?

 

Senter for sjeldne diagnoser arrangerer hvert år 8-10 kurs for pasienter og pårørende. Vårt mål er å tilby relevant opplæring og en møteplass for diagnosegruppene senteret har ansvar for.

Vi vil gjerne vite hvilke preferanser du har for kurs, som pasient eller pårørende: innhold, varighet, tidspunkt i livsløpet, med mer.

Klikk her for å delta i undersøkelsen. (Besvarelsen er anonym.)
I menyen til venstre ser du hvilke diagnoser vi har ansvar for.

 
 

Hvordan opplever du å være uføretrygdet med den nye ordningen?

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) inviterer uføretrygdede til erfaringssamling i Oslo 28. april. Formålet er å belyse økonomiske levekår og livskvalitet hos de uføretrygdede som kom fra den gamle uførepensjonsordningen. FFO vil bruke erfaringene i sitt interessepolitiske arbeid med uføretrygdordningen og levekårene for uføretrygdede.

Les mer på FFOs nettsider.

 
 

Det skjedde mye på sjeldendagen

 

Over hele verden ble det spredd kunnskap om sjeldne diagnoser på Rare Disease Day - skuddårsdagen.

Her i landet skjedde det mye i og rundt hovedstaden, med konferanse, radioinnslag, bildeshow, Dagbladet-bilag, stands, med mer. Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) i Tromsø var også aktivt på sjeldendagen.


Les hva som skjer  
 
Tidligere saker
 Personer med medfødt stoffskiftesykdom slipper nå å samle kvitteringer  
 "Hvem ser barna?" - fagdag om barn til forelder med Huntington  
 Samtykke til registrering hos Senter for sjeldne diagnoser  
 Nyttig kurs for skolepersonell  
 Frambu-leir: Treff andre og spreng grenser i sommer!  
 Sjeldendagen - det skjer mye 29. februar!  
 Nordisk konferanse om sjeldne diagnoser  
 Ingrid Wiig tildeles Medaljen for lang og tro tjeneste  
 Brukersamling 2016  
 Podcast og rapport om Bardet-Biedl syndrom  
 Nettbasert kurs om Huntingtons sykdom i 2016  
 Nye kortfilmer om Huntingtons sykdom  
 Familiekurs om mastocytose i mars 2016  
 Informasjon om sjeldne diagnoser i kjernejournal  
 Søskencamp på Frambu  
 "Hva med oss" samlivskurs 2015-2016